Forordning til afløsning af Meldepligtsdirektivet er snart på vej

Skibsmæglerforeningen har erfaret at Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Ministerrådet er nået til enighed om en ny Forordning omkring “European Maritime Single Window environment”, der skal afløse det nuværende Meldepligtsdirektiv. Formelt skal Forordningen fremlægges for medlemslandenes repræsentanter i Ministerrådet, før en endelig vedtagelse i Parlament og Ministerrådet. Sekretariatet følger op med Søfartsstyrelsen og Søværnskommandoen om den nye…