Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Ændret tidsplan for gennemførelse af servicetjek for lodsloven

Ændret tidsplan for gennemførelse af servicetjek for lodsloven

Søfartsstyrelsen har i et brev til interessenterne for lodsområdet i Danmark, herunder Danmarks Skibsmæglerforening og vor lodsarbejdsgruppe, informeret om, at man har udsat servicetjekket af Lodsloven. Oprindeligt var det planen, at servicetjekket skulle være afsluttet i 2018, men dette kan nu først afsluttes i 2019. Ifølge brevet fra Søfartsstyrelsen, pågår der et analysearbejde med en ekstern konsulent, og at dette arbejde forventes at være færdig medio 2018.

Ifølge Søfartsstyrelsen er formålet med servicetjekket, at få af klaret om og i hvilket omfang, der er behov for ændringer i Lodsloven. Servicetjekket omhandler bl.a. spørgsmål om lodspligt, forsyningspligt, prisdannelse på lodsydelser, lodskompetencer og Søfartsstyrelsens kontrol med lodsområdet.

Kilde: Søfartsstyrelsen