Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Af/påmønstring af søfolk – opdaterede kontaktlister til Politikredsene i Danmark

Af/påmønstring af søfolk – opdaterede kontaktlister til Politikredsene i Danmark

Et medlem af Skibsmæglerforeningen gjorde opmærksom på fejl i kontaktlisterne til Politikredsene i Danmark, i forhold til af- og påmønstring af søfolk i danske havne og danske farvande.

Rigspolitiet sendte hurtigt listerne i høring hos Politikredsene, og har 22. januar 2016 sendt os opdaterede kontaktlister.

Skibsmæglerforeningens medlemmer kan finde kontaktlisterne i vor Dropbox eller ved henvendelse til info@shipbrokers.dk