Omstrukturering i Marinestaben

I forbindelse med at det nye forsvarsforlig træder i kraft 1. januar 2019, bliver Marinestaben nedlagt og erstattet af Søværnskommandoen, som er en del af Forsvarskommandoen. Det har den betydning, at kontaktpersonerne omkring SafeSeaNet skal have nye personlige mails i løbet af december. Derfor er det VIGTIGT at brugerne skriver til safeseanet@safeseanet.dk, hvis man vil…

Rekruttering af shippingelever sikret

Skibsmæglerforeningen sikrer shippingbranchens fortsatte mulighed for optag af gymnasialt uddannede på 2 års praktikaftaler Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om en række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den.   Som en del af denne nye EUD…

Shippingbranchens Diplom i Shipping på EASV har dimitteret Hold 1

Fra Diplomuddannelsen i Shipping, der er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og Danmarks Skibsmæglerforening (DS), er Hold 1 nu efter tre års studier dimitteret i november 2018. ”Vi ønskede at supplere uddannelsesudbuddet til Shippingvirksomhederne i Danmark med en shippingfaglig uddannelse på diplomniveau til shippingvirksomhedernes mere erfarne medarbejdere”, siger Kim Bo Skøtt, Chefkonsulent hos…

Isberedskabskontrakter for 2018-2019

Marinestaben har informeret medlemmerne af Isbrydningsrådet om, at de danske beredskabsområder i henholdsvis Limfjorden, Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet nu er dækket af nye kontrakter. Ifølge Marinestaben er der følgende aftaler: 1: Vestlige Limfjord ved Agger Værft for 3 år. 2: Østlige Limfjord ved Svitzer til 2020. 3: Sydfynske Øhav ved Stevns Charter & Towage for…

Invitation til informationsmøder om Brexit hos Toldstyrelsen

I kraft af at Skibsmæglerforeningen er medlem af Toldkontaktudvalget, har vi fornøjelsen at kunne invitere de interesserede til Toldstyrelsens informationsmøder om handel med Storbritannien efter Brexit.   Møderne bliver holdt i samarbejde med Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, og oplæggene bliver om regler for handel med ikke EU-lande, såkaldte tredjelande.   Tid og sted:   Aalborg, den…