Skibsmæglerforeningen ønsker den nye regering velkommen

Danmarks Skibsmæglerforening ønsker den nye regering velkommen. Vore medlemmer findes i alle egne af Det Blå Danmark, og vi arbejder til stadighed for vore medlemmers erhvervspolitiske interesser i samarbejde med det politiske miljø, det øvrige erhvervsliv og myndighederne. Danmarks Skibsmæglerforenings ønsker til den nye regering er beskrevet i det pressenotat vi udsendte før Folketingsvalget, som…

DanPilot med ændringer til varsel ved indgående havnelodsninger

Danmarks Skibsmæglerforening har erfaret, at DanPilot har udsendt ændringer til betingelserne for indgående havnelodsninger. Således oplyser DanPilot i en e-mail på engelsk til sine kunder, at det meget diskuterede “On-Call Fee” påføres ved ændringer fra 12 timer før tidspunktet for ETA. Det har hidtil været mindst 24 timer, og må derfor opfattes som en forbedring.   Danmarks Skibsmæglerforenings…

FONASBA havde 50 års jubilæum

FONASBA, som er en forkortelse for The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents, har formelt tirsdag den 23. april 2019 sit 50 års jubilæum. Dette har FONASBA markeret med en pressemeddelelse, der kan læses eller downloades via Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. FONASBA fejrer senere på året sit 50 års jubilæum ved det kommende FONASBA…

Toldstyrelsens vejledningsfolder om Brexit

Grundet den megen usikkerhed om Brexit, har Toldstyrelsen og Skattestyrelsen sammen udfærdiget en vejledning til virksomhederne om Brexit, og beder virksomhederne om at holde sig løbende orienteret på skat.dk/brexit. Skatteforvaltningen opdaterer vejledningen om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, se også skat.dk/brexit-guide. Den aktuelle folder som Toldstyrelsen og Skattestyrelsen har udfærdiget, kan downloades fra Skibsmæglerforeningens Dropbox…

Toldbevillinger skal fornys – vidensdeling fra Toldstyrelsen

Toldstyrelsen har høfligt forespurgt om Danmarks Skibsmæglerforening kunne hjælpe med at vidensdele om, at forskellige toldbevillinger skal fornys inden 1. maj 2019, som et led i implementeringen af den nye EU Toldkodeks. Toldstyrelsen har noteret sig, at en del virksomheder mangler at sende den nødvendige dokumentation for at få fornyet toldbevillingerne. Vi kan dele Toldstyrelsens skrivelse…

Forordning til afløsning af Meldepligtsdirektivet er snart på vej

Skibsmæglerforeningen har erfaret at Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Ministerrådet er nået til enighed om en ny Forordning omkring “European Maritime Single Window environment”, der skal afløse det nuværende Meldepligtsdirektiv. Formelt skal Forordningen fremlægges for medlemslandenes repræsentanter i Ministerrådet, før en endelig vedtagelse i Parlament og Ministerrådet. Sekretariatet følger op med Søfartsstyrelsen og Søværnskommandoen om den nye…

Omstrukturering i Marinestaben

I forbindelse med at det nye forsvarsforlig træder i kraft 1. januar 2019, bliver Marinestaben nedlagt og erstattet af Søværnskommandoen, som er en del af Forsvarskommandoen. Det har den betydning, at kontaktpersonerne omkring SafeSeaNet skal have nye personlige mails i løbet af december. Derfor er det VIGTIGT at brugerne skriver til safeseanet@safeseanet.dk, hvis man vil…