Høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen

Skatteministeriet har sendt udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen i høring. Dette er en konsekvens af implementeringen af den nye EU-toldkodeks, også kaldet Union Customs Code (UCC) der træder i kraft 1. maj 2016. Dette betyder nødvendige ændringer i Toldloven, som hermed er i høring. Deadline for høringsvar er 4. marts 2016, og Skibsmæglerforeningen afgiver svar…

Af/påmønstring af søfolk – opdaterede kontaktlister til Politikredsene i Danmark

Et medlem af Skibsmæglerforeningen gjorde opmærksom på fejl i kontaktlisterne til Politikredsene i Danmark, i forhold til af- og påmønstring af søfolk i danske havne og danske farvande. Rigspolitiet sendte hurtigt listerne i høring hos Politikredsene, og har 22. januar 2016 sendt os opdaterede kontaktlister. Skibsmæglerforeningens medlemmer kan finde kontaktlisterne i vor Dropbox eller ved henvendelse…

Tilladelse til periodevis spærring for skibspassager af Aggersundbroen i foråret og sommeren 2016

Skibsmæglerforeningen har modtaget nedenstående afgørelse fra Søfartsstyrelsen, og vi har indsat deres tekst: ” ” Cowi har, på vegne af Vejdirektoratet, i brev af 18. december 2015 ansøgt om tilladelse til at spærre gennemsejlingsfaget på Aggersundbroen fra solnedgang til solopgang i perioden mandag den 18. januar 2016 til fredag den 15. april 2016. Arbejderne, der…

Lodstakster for 2016 fra DanPilot

DanPilot har udsendt sine 2016 takster for havnelodsninger, og disse er udsendt af DanPilot direkte til sine kunder 22. december 2015. Et af Skibsmæglerforeningens medlemmer har sendt en kopi af DanPilot’s e-mail, og efterfølgende har Jesper Sebbelin talt med DanPilot. De bad os sende en e-mail med vore konkrete spørgsmål, og vi har hurtigt modtaget…