Høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen

Skatteministeriet har sendt udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen i høring. Dette er en konsekvens af implementeringen af den nye EU-toldkodeks, også kaldet Union Customs Code (UCC) der træder i kraft 1. maj 2016. Dette betyder nødvendige ændringer i Toldloven, som hermed er i høring. Deadline for høringsvar er 4. marts 2016, og Skibsmæglerforeningen afgiver svar…

Af/påmønstring af søfolk – opdaterede kontaktlister til Politikredsene i Danmark

Et medlem af Skibsmæglerforeningen gjorde opmærksom på fejl i kontaktlisterne til Politikredsene i Danmark, i forhold til af- og påmønstring af søfolk i danske havne og danske farvande. Rigspolitiet sendte hurtigt listerne i høring hos Politikredsene, og har 22. januar 2016 sendt os opdaterede kontaktlister. Skibsmæglerforeningens medlemmer kan finde kontaktlisterne i vor Dropbox eller ved henvendelse…

Tilladelse til periodevis spærring for skibspassager af Aggersundbroen i foråret og sommeren 2016

Skibsmæglerforeningen har modtaget nedenstående afgørelse fra Søfartsstyrelsen, og vi har indsat deres tekst: ” ” Cowi har, på vegne af Vejdirektoratet, i brev af 18. december 2015 ansøgt om tilladelse til at spærre gennemsejlingsfaget på Aggersundbroen fra solnedgang til solopgang i perioden mandag den 18. januar 2016 til fredag den 15. april 2016. Arbejderne, der…