Lodstakster for 2016 fra DanPilot

DanPilot har udsendt sine 2016 takster for havnelodsninger, og disse er udsendt af DanPilot direkte til sine kunder 22. december 2015. Et af Skibsmæglerforeningens medlemmer har sendt en kopi af DanPilot’s e-mail, og efterfølgende har Jesper Sebbelin talt med DanPilot. De bad os sende en e-mail med vore konkrete spørgsmål, og vi har hurtigt modtaget…

Seneste nyt om den nye EU-toldkodeks fra 1. maj 2016

Onsdag 21. oktober 2015 var der ekstraordinært møde i Toldkontaktudvalget, på anmodning af en lang række organisationer, herunder Skibsmæglerforeningen. Dette møde er blevet fulgt op af et ordinært møde i Toldkontaktudvalget 4. november 2015. I øjeblikket forhandles de såkaldte overgangsbestemmelser, og der er i denne forbindelse opstået tvivl om de operationelle konsekvenser for erhvervslivet. Det…

Nyt efter møde med myndighederne om SafeSeaNet V3

Skibsmæglerforeningens arbejdsgruppe for SafeSeaNet V3 (Anders C. Christensen/Shipping.dk – Palle Klug/Holship – Jan Merling/Schultz Shipping – Michael Christiansen/GAC Nordic – Jesper Sebbelin/Sekretariatet) deltog 12. november 2015 i et møde med myndighedernes styregruppe for SafeSeaNet V3. Organisationerne Danske Havne(DH), Rederiforeningen(DR) og Skibsmæglerforeningen(DS), havde alle taget repræsentanter fra medlemskredsen med sig til mødet. Ud over vor arbejdsgruppe,…

Bekendtgørelse om isafgift for 2016

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om beredskab for isbrydning, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 1122 af 4. december 2012, fastsættes:  § 1. Havne, der er beliggende indenfor Skagen og er indberetningspligtige til Danmarks Statistik, skal betale en årlig afgift (isafgift) som bidrag til…

Verificeret vægt på lastede containere fra 1. juli 2016

Skibsmæglerforeningen var inviteret til møde 6. november 2015 i Søfartsstyrelsen, for at diskutere detaljer vedrørende den kommende bekendtgørelse omkring det obligatoriske krav om at lastede containere skal have en verificeret vægt, enten fra en certificeret beregningsmetode eller ved vejning af containeren på autoriseret vægt. Denne regel træder i kraft 1. juli 2016. Som omtalt i…

New ConTex – ugentlig rapport om T/C rater for containerskibe

Skibsmæglerforeningens tyske søsterorganisation, VHSS i Hamborg, udgiver på ugeplan deres såkaldte “New Contex”, og vi er glade for at kunne videreformidle denne information til vore medlemmer. New Contex beskriver udviklingen i time charter raterne for containerskibe. Rapporterne findes i Skibsmæglerforeningens Dropbox i biblioteket Vidensdeling/FONASBA-ECASBA/New Contex. Man kan også kontakte info@shipbrokers.dk, for at få tilsendt rapporterne.  

Total lukning af Limfjordsbroen i efteråret 2016

På baggrund af en høring om lukning af sejlads igennem sejlrenden ved Limfjordsbroen, hvor til Skibsmæglerforeningen har afgivet høringsvar, har Søfartsstyrelsen givet Banedanmark tilladelse til at lukke for sejladslads i perioden 20. september 2016 til 24. oktober 2016. I brevet oplyser Søfartsstyrelsen endvidere, at man i denne periode vil sikre sejlads til havnene i Limfjorden…

Skibsmæglerforeningen på Facebook

Skibsmæglerforeningen har etableret en profil på Facebook, særligt med henblik på, at kunne kommunikere om uddannelse og hvorledes man får sig en karriere i shippingindustrien i Danmark. Shipping er en global 24/7/365 industri og rummer muligheder for internationale relationer i arbejdet. Skibsmæglerforeningen ønsker at møde de unge mennesker tidligt i deres valg af uddannelse, for…