Erhvervsskolereformen er trådt i kraft 01-08-2015

Erhvervsskolereformen er trådt i kraft 01-08-2015, og de nye regler betyder bl.a. at ansættelse af shippingelever med HHX (Højere Handelseksamen, red.) fra 01-08-2015 kræver, at eleven først gennemfører og består en Grundfagprøve på 5 ugers varighed. Ellers vil shippingeleven med HHX baggrund ikke kunne optages på Hovedforløbet, og vil altså derfor ikke kunne påbegynde sin…

Nye instruktioner til SafeSeaNet V3 i Dropbox

Vi har tilføjet tre nye pdf dokumenter i Dropbox biblioteket under Vidensdeling/Erhvervspolitik/SafeSeaNet V3: Trinvis gennemgang af en indberetning ver. 1 TIPS & TRICKS ver. 1 Trinvis gennemgang med tips og tricks – sammenskrevet dokument Ifølge Marinestaben, er Tips og tricks dokumentet et levende dokument og Skibsmæglerforeningens medlemmer er velkomne til at bidrage – dokumentet er under alle…

SafeSeaNet V3 – LOCODE for havnene

Sekretariatet har modtaget spørgsmål omkring havnekoder, og at man har svært ved at finde koderne for de 10 sidste havne. Marinestaben henviser til nedenstående, såkaldte LOCODE: +++ LOCODE liste: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location eller IMO GISIS databasen har også LOCODES. I vores felter er det muligt både at begynde og skrive LOCODE og så søger den ind på…

Passager- og besætningslister – Krydstogtskibe!

Et medlem af Skibsmæglerforeningen har oplyst, at de er blevet informeret af politiet om, at krydstogtskibe skal behandles efter den gamle metode, i henhold til de ilandsætningstilladelser der er udstedt af Justitsministeriet inden sæsonen. Skibsmæglerforeningens medlemmer bedes venligst kontakte Sekretariatet såfremt dette giver anledning til spørgsmål.

Nye veluddannede shippingmedarbejdere på vej ud i det Blå Danmark

Rybners Handelsskole og Danmarks Skibsmæglerforening var fredag 12. juni 2015 værter ved årets Dimission for shippingeleverne fra årgang 2013, der fandt sted i Rederiforeningens flotte bygning. 43 veluddannede shippingmedarbejdere er nu færdige med deres 2- årige shippinguddannelse og er parate til at yde deres indsats i det Blå Danmark. Hovedtaleren ved årets Dimission var formand…

Status for EU-toldkodeksen (UCC)

SKAT’s information om forsinkelse i vedtagelsen af EU-toldkodeksens gennemførelsesbestemmelser: Citat++ SKAT har på det seneste fået henvendelser fra virksomheder, som ønsker vejledning om de nye regler, der kommer til at gælde, når den nye toldkodeks med gennemførelsesbestemmelser træder i kraft 1. maj 2016. Da EU-toldkodeksen er fælles lovgivning for alle EU’s medlemslande og derfor skal…