Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder DanPilot har udsendt sine 2018 takster for havnelodsninger

DanPilot har udsendt sine 2018 takster for havnelodsninger

Skibsmæglerforeningens lods-arbejdsgruppe, havde onsdag den 29-11-2017 møde med DanPilot i Amaliegade 33b. Formålet med mødet var, at DanPilot fik lejlighed til at forklare DanPilot’s 2018 takster for havnelodsninger. Mødet gav anledning til en række spørgsmål, f.eks. omkring omkostnings-strukturen ved den nye organisering af DanPilot’s lodser i Danmark. Her blev der diskuteret regionale forhold omkring (Limfjorden), (Mariager Fjord/Randers Fjord/Grenå Havn), (Kalundborg/Odense) og (Smålandsfarvandet).

Som det fremgår af DanPilot havnelodsninger 2018, i dette link til Dropbox Business, er de væsentligste ændringer i forhold til 2017 f.eks, at grundtaksten, der er ens for alle skibe uanset størrelse eller segment, stiger med DKK 550,00. Dertil skal lægges 7% stigning, der opstår ved, at rejsetillægget på 7% af lodsningens pris, slår igennem på de DKK 550,00, hvilket svarer til yderligere DKK 38,50. Hertil kan der skulle tillægges moms. Forhaling er hidtil afregnet for minimum 1,5 timer, og dette ændres til minimum 2 timer. Det er lods-arbejdsgruppens vurdering, at prisstigningerne overordnet set er relativt lavere, end sammenlignet med stigningerne de foregående år. Lods-arbejdsgruppen planlægger at afholde et møde i løbet af foråret 2018, for at diskutere de umiddelbare erfaringer med DanPilot’s nye struktur for sine lodser i Danmark. Såfremt man har konkrete spørgsmål til taksterne bedes man sende disse direkte til DanPilot.