Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Databeskyttelsesloven med ikrafttrædelse 25. maj 2018

Databeskyttelsesloven med ikrafttrædelse 25. maj 2018

Folketinget er i gang med at behandle L68, som er et lovforslag der skal implementere EUs nye Persondataforordning i den danske lovgivning, med virkning fra 25. maj 2018. Lovforslaget har været i første behandling, og man kan følge tidsplanen via Folketingets website, her.