Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Den nye Databeskyttelseslov

Den nye Databeskyttelseslov

Folketinget er i gang med at behandle L68, som er et lovforslag der skal implementere EUs nye Persondataforordning i den danske lovgivning. Lovforslaget har været i første behandling, og man kan følge tidsplanen for anden og tredjebehandling via Folketingets website, her.

Vi er i gang med arbejdet for at få Skibsmæglerforenings Sekretariat i “compliance”. Den nye Databeskyttelseslov træder i kraft den 25. maj 2018.