Danmarks Skibsmæglerforening > Erhvervspolitik

Erhvervspolitik

 

Skibsmæglerforeningen deltog tidligere på året i Workshop om evaluering af Havneloven hos Transportministeriet. Udover Havneloven deler havnene og havnene’s brugere en række generelle rammebetingelser, som er af stor betydning for samarbejdet.

Tillid til stabiliteten i rammebetingelserne er en forudsætning for aktørernes investeringer og virke. Nuværende Havnelov har kun virket i 3 år og tilsyneladende godt.

En lang række havne har igangsat mange spændende initiativer samt planer og rapporteret om flotte resultater. I vor branche har Havneloven ikke stået i vejen for en positiv forretningsudvikling. Den nuværende Havnelov er velfungerende samt balanceret, og Skibsmæglerforeningen mener at den har vist sin værdi.

Danmarks Skibsmæglerforening’s principielle holdning om samarbejde med havnene er, at havnene ikke skal konkurrere med private virksomheder men forvalte beliggenhedsmonopolet med omhu.

Kontakt

Danmarks Skibsmæglerforening

Du er velkommen til at kontakte vores sekretariat på tlf. 3391 4438 eller på mail info@shipbrokers.dk

Læs mere