Danmarks Skibsmæglerforening > Events

Events

Sekretariatet publicerer løbende listen med møder og events som Skibsmæglerforeningen aktivt er involveret i, eller som er begivenheder vi finder interessante. Såfremt man har ønsker til at publicere Events fremsendes disse til info@shipbrokers.dk mærket Events.