Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Sekretariatet har erfaret, at Erhvervsstyrelsen har meddelt, at EU med virkning fra den 27. april 2018 indførte krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. I denne forbindelse skal man forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

Ifølge Erhvervsstyrelsen vil EU gerne have overblik over, om den begyndende toldkrig mellem USA og Kina får konsekvenser for importen af aluminium til EU området. Det oplyses endvidere, at der er en overgangsperiode frem til 11. maj 2018, hvor det fortsat vil være muligt, at importere de aluminiumsprodukter der berøres uden importlicens.

Man bedes kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon 7220 0030 såfremt der er spørgsmål. Endvidere kan der henvises til www.erhvervsstyrelsen.dk