Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Søfartsstyrelsens Handlingsplan 2016 omkring skibes svovludledning

Søfartsstyrelsens Handlingsplan 2016 omkring skibes svovludledning

Søfartsstyrelsen har via sit website udsendt sin Handlingsplan for 2016 for håndhævelse af regler for skibes svovludledning.

Baggrund er, at 1. januar 2015 trådte nye og skærpede krav til skibes udledning af svovl i kraft for de såkaldte SECA’er.

Skibe skal nu benytte brændstof med lavt svovlindhold (0,1 pct.) eller på anden måde leve op til kravene fx ved at rense udstødningsgassen med en såkaldt ’scrubber’.

Ifølge Søfartsstyrelsen, er en effektiv og ensartet håndhævelse af reglerne i alle SECA-lande en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt i praksis, og for at sikre fair konkurrence. De siger endvidere, at det har medført et betydeligt pres på myndighederne for at sikre robust håndhævelse med skrappe sanktioner for overtrædelser.

Klik på Skibsmæglerforeningens Dropbox, for at finde den danske og engelske version.