Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Udskiftning af luftledninger over Limfjorden i september 2017

Udskiftning af luftledninger over Limfjorden i september 2017

I forbindelse med den planlagte udskiftning af luftledninger på tværs af Limfjorden, kan brugere af området tilmelde sig en mailliste. Dette således, at der hurtigt kan orienteres f.eks., hvis en planlagt afspærring ikke bliver aktuelt eller der sker forskydninger i den foreløbige tidsplan for afspærring, der fremgår af det oprindelige høringsbrev i dette link.

Søfartsstyrelsen vil også advisere skibstrafikken på normal vis ved udsendelse af navigationsadvarsler og opdatere meddelelsen i Efterretninger for Søfarende i takt med at arbejdet skrider frem.

Man bedes derfor tilmelde sig maillisten ved at skrive til følgende senest den 30-08-2017:

Lis Kasten
Assistent
Arealer og Rettigheder
+4530923180
lik@energinet.dk