Danmarks Skibsmæglerforening > Nyheder Workshop i Søfartsstyrelsen i forbindelse med evaluering af lodsloven

Workshop i Søfartsstyrelsen i forbindelse med evaluering af lodsloven

Mandag den 14. august 2017 var Skibsmæglerforeningen sammen med en række andre interessenter inviteret til Workshop i Søfartsstyrelsen om kriterierne for den generelle Lodspligt. Søfartsstyrelsen har som et led i sin evaluering af lodsloven hyret COWI til at analysere kriterierne for lods-pligten. Workshoppen tog udgangspunkt i Lodslovens §4, f.eks. ved laster med olie, kemikalier, har urensede tanke eller +5.000 tons bunker olie ombord. I sin indledning fremhævede Kontorchef i Søfartsstyrelsen Jan Thorn, at den igangværende evaluering af lodsloven har 5 hovedtemaer, hvor lodspligten er den ene. Senere skal vi diskutere forsyningspligten, prisdannelse, kompetencer for lodser og tilsyn med lodser.

På Workshoppen fremhævede Skibsmæglerforeningen bl.a. behovet for, at basere beslutninger på de fakta og statistikker der er til rådighed. Derpå fremhævede vi, at COWI skal have de økonomiske konsekvenser med i sit analysearbejde. Endvidere gjorde vi Workshoppen opmærksom på, at DanPilots nye regionale lods-centre betyder, at samme lods skal kunne magte et større geografisk område, med forsinkelser, længere lodsninger, større omkostninger og et sikkerhedsperspektiv til følge. Endeligt fik foreningen fremhævet, at man bør se på mulige lempelser af reglerne for certificering til selvlodsning. Ved afslutningen på Workshoppen, bemærkede Skibsmæglerforeningen, at man fremadrettet bør have udbud og efterspørgsel af lodser med i betragtningerne, således adgangen til lodser ved skærpede krav om lodsning, ikke bliver en knaphedsfaktor i værdikæden for serviceringen af im- og eksporternes efterspørgsel efter søtransport.