Omstrukturering i Marinestaben

I forbindelse med at det nye forsvarsforlig træder i kraft 1. januar 2019, bliver Marinestaben nedlagt og erstattet af Søværnskommandoen, som er en del af Forsvarskommandoen. Det har den betydning, at kontaktpersonerne omkring SafeSeaNet skal have nye personlige mails i løbet af december. Derfor er det VIGTIGT at brugerne skriver til safeseanet@safeseanet.dk, hvis man vil…

Rekruttering af shippingelever sikret

Skibsmæglerforeningen sikrer shippingbranchens fortsatte mulighed for optag af gymnasialt uddannede på 2 års praktikaftaler Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om en række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den.   Som en del af denne nye EUD…

Shippingbranchens Diplom i Shipping på EASV har dimitteret Hold 1

Fra Diplomuddannelsen i Shipping, der er udviklet i samarbejde mellem Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og Danmarks Skibsmæglerforening (DS), er Hold 1 nu efter tre års studier dimitteret i november 2018. ”Vi ønskede at supplere uddannelsesudbuddet til Shippingvirksomhederne i Danmark med en shippingfaglig uddannelse på diplomniveau til shippingvirksomhedernes mere erfarne medarbejdere”, siger Kim Bo Skøtt, Chefkonsulent hos…

Isberedskabskontrakter for 2018-2019

Marinestaben har informeret medlemmerne af Isbrydningsrådet om, at de danske beredskabsområder i henholdsvis Limfjorden, Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet nu er dækket af nye kontrakter. Ifølge Marinestaben er der følgende aftaler: 1: Vestlige Limfjord ved Agger Værft for 3 år. 2: Østlige Limfjord ved Svitzer til 2020. 3: Sydfynske Øhav ved Stevns Charter & Towage for…

Veluddannede Shippingelever fra årgang 2016 dimitterede den 15. juni 2018

Fredag den 15. juni 2018 var Danmarks Skibsmæglerforening og Rybners vært for dimissionen for shippingeleverne fra årgang 2016, der nu er færdige med deres shippinguddannelse. Skibsmæglerforeningen har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med dimissionen, der kan læses eller downloades fra dette link til Dropbox Business, hvor også Skibsmæglerforenings tale til dimittenderne kan læses eller downloades.

Debatindlæg fra gruppen bag Short Sea Promotion Denmark om Meldepligten

Gruppen bag Short Promotion Center Denmark har skrevet et debatindlæg, man kan læse hos Altinget.dk/transport. EU Kommissionen har lige nu et forslag til ny Forordning i høring, som afløser for det nuværende Meldepligtsdirektiv. Danmarks Skibsmæglerforeningen afgiver selvstændig høringssvar ved deadline den 20. juni 2018. Man kan læse eller downloade høringsmaterialet via dette link til Skibsmæglerforeningens…

Høring på forslag til ny forordning omkring Meldepligtsdirektivet

EU kommissionen har offentliggjort forslag til forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø, også kaldet European Maritime Single Window environment (EMSWe). Med forslaget skal der ske ophævelse af Meldepligtsdirektivet (2010/65/EU).  Høringsmaterialet kan downloades via dette link til en folder i Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. I folderen finder man følgende dokumenter:    1: Forslag til ny forordning samt ophævelse af Meldepligtsdirektivet 2:…

Databeskyttelsesloven med i krafttrædelse 25. maj 2018

Danmarks Skibsmæglerforening har hele tiden levet op til kravene om at passe godt på data, der er udmøntet i Databeskyttelsesloven, som er en konsekvens af EU’s nye Persondataforordning, der er trådt ikraft i den 25. maj 2018. I denne forbindelse har vi på engelsk udfærdiget vore vilkår vedrørende beskyttelse af persondata og vore politikker, og disse kan downloades via dette link til…