Databeskyttelsesloven med i krafttrædelse 25. maj 2018

Danmarks Skibsmæglerforening har hele tiden levet op til kravene om at passe godt på data, der er udmøntet i Databeskyttelsesloven, som er en konsekvens af EU’s nye Persondataforordning, der er trådt ikraft i den 25. maj 2018. I denne forbindelse har vi på engelsk udfærdiget vore vilkår vedrørende beskyttelse af persondata og vore politikker, og disse kan downloades via dette link til…