Høring på forslag til ny forordning omkring Meldepligtsdirektivet

EU kommissionen har offentliggjort forslag til forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø, også kaldet European Maritime Single Window environment (EMSWe). Med forslaget skal der ske ophævelse af Meldepligtsdirektivet (2010/65/EU).  Høringsmaterialet kan downloades via dette link til en folder i Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. I folderen finder man følgende dokumenter:    1: Forslag til ny forordning samt ophævelse af Meldepligtsdirektivet 2:…