Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Sekretariatet har erfaret, at Erhvervsstyrelsen har meddelt, at EU med virkning fra den 27. april 2018 indførte krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. I denne forbindelse skal man forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder. Ifølge Erhvervsstyrelsen vil EU gerne have overblik…

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører retter henvendelse til Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører…

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører retter henvendelse til Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører…

Isberedskabet

Såfremt at isberedskabet i de tre danske indsatsområder træder i kraft, bør man orientere sig grundigt på Marinestabens website for området. https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/sovarnet/organisation/marinestaben/istjenesten/Pages/Isbrydning.aspx Derved finder man iskort, priser, bestilling samt øvrig relevant information. Man er altid velkommen til at kontakte Jens Hulgaard hos Marinestaben, hvortil alle bestillingerne sendes, og kontaktdetaljerne findes også i ovenstående link. Man skal bl.a. være opmærksom på, at…