Toldbevillinger skal fornys – vidensdeling fra Toldstyrelsen

Toldstyrelsen har høfligt forespurgt om Danmarks Skibsmæglerforening kunne hjælpe med at vidensdele om, at forskellige toldbevillinger skal fornys inden 1. maj 2019, som et led i implementeringen af den nye EU Toldkodeks. Toldstyrelsen har noteret sig, at en del virksomheder mangler at sende den nødvendige dokumentation for at få fornyet toldbevillingerne. Vi kan dele Toldstyrelsens skrivelse…