Toldstyrelsens vejledningsfolder om Brexit

Grundet den megen usikkerhed om Brexit, har Toldstyrelsen og Skattestyrelsen sammen udfærdiget en vejledning til virksomhederne om Brexit, og beder virksomhederne om at holde sig løbende orienteret på skat.dk/brexit. Skatteforvaltningen opdaterer vejledningen om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, se også skat.dk/brexit-guide. Den aktuelle folder som Toldstyrelsen og Skattestyrelsen har udfærdiget, kan downloades fra Skibsmæglerforeningens Dropbox…