God dialog mellem Toldstyrelsen og erhvervslivet sikrer IT-følgegrupper

Danmarks Skibsmæglerforening, har sammen med vore samarbejdspartnere, bl.a. haft fokus på dialog med Toldstyrelsen omkring IT-følgegrupper. Dette som et led i opstarten af implementeringen af de nye digitale toldsystemer i den nye EU Toldkodeks (EUTK). Således er vi nu glade for at Toldstyrelsen har inviteret til et første orienteringsmøde den 21. januar 2020, hvor fokus…