Veluddannede Shippingelever fra årgang 2016 dimitterede den 15. juni 2018

Fredag den 15. juni 2018 var Danmarks Skibsmæglerforening og Rybners vært for dimissionen for shippingeleverne fra årgang 2016, der nu er færdige med deres shippinguddannelse. Skibsmæglerforeningen har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med dimissionen, der kan læses eller downloades fra dette link til Dropbox Business, hvor også Skibsmæglerforenings tale til dimittenderne kan læses eller downloades.

Debatindlæg fra gruppen bag Short Sea Promotion Denmark om Meldepligten

Gruppen bag Short Promotion Center Denmark har skrevet et debatindlæg, man kan læse hos Altinget.dk/transport. EU Kommissionen har lige nu et forslag til ny Forordning i høring, som afløser for det nuværende Meldepligtsdirektiv. Danmarks Skibsmæglerforeningen afgiver selvstændig høringssvar ved deadline den 20. juni 2018. Man kan læse eller downloade høringsmaterialet via dette link til Skibsmæglerforeningens…

Høring på forslag til ny forordning omkring Meldepligtsdirektivet

EU kommissionen har offentliggjort forslag til forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø, også kaldet European Maritime Single Window environment (EMSWe). Med forslaget skal der ske ophævelse af Meldepligtsdirektivet (2010/65/EU).  Høringsmaterialet kan downloades via dette link til en folder i Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. I folderen finder man følgende dokumenter:    1: Forslag til ny forordning samt ophævelse af Meldepligtsdirektivet 2:…

Databeskyttelsesloven med i krafttrædelse 25. maj 2018

Danmarks Skibsmæglerforening har hele tiden levet op til kravene om at passe godt på data, der er udmøntet i Databeskyttelsesloven, som er en konsekvens af EU’s nye Persondataforordning, der er trådt ikraft i den 25. maj 2018. I denne forbindelse har vi på engelsk udfærdiget vore vilkår vedrørende beskyttelse af persondata og vore politikker, og disse kan downloades via dette link til…

Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Sekretariatet har erfaret, at Erhvervsstyrelsen har meddelt, at EU med virkning fra den 27. april 2018 indførte krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. I denne forbindelse skal man forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder. Ifølge Erhvervsstyrelsen vil EU gerne have overblik…

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører retter henvendelse til Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører…