BIMCO / FONASBA – præsentation af Agency Appointment Agreement

340 deltagere havde på forhånd tilmeldt sig til BIMCO / FONASBA præsentation af Agency Appointment Agreement. Fra sekretariatet deltog JS, der samtidig havde besøg af den tyske skibsmæglerforening, som overværede webinaret fra Amaliegade sammen med JS. Ifølge BIMCO, er dette et af de bedst besøgte webinarer de har haft. Man har nu mulighed for at se webinaret via…

SafeSeaNet V3 – opdatering fra Skibsmæglerforeningen

Sekretariatet har talt med Marinestaben, og har fået en række opdaterede dokumenter til SafeSeaNet V3, herunder nyeste Excel ark til import af data. Medlemmerne af Danmarks Skibsmæglerforening har adgang til dokumentationen via Dropbox. Desuden har vi via en henvendelse til Søfartsstyrelsen fået oplyst, at havnene i Danmark ikke har kunnet rapporterer i SafeSeaNet V2 siden…

Høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen

Skatteministeriet har sendt udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen i høring. Dette er en konsekvens af implementeringen af den nye EU-toldkodeks, også kaldet Union Customs Code (UCC) der træder i kraft 1. maj 2016. Dette betyder nødvendige ændringer i Toldloven, som hermed er i høring. Deadline for høringsvar er 4. marts 2016, og Skibsmæglerforeningen afgiver svar…

Af/påmønstring af søfolk – opdaterede kontaktlister til Politikredsene i Danmark

Et medlem af Skibsmæglerforeningen gjorde opmærksom på fejl i kontaktlisterne til Politikredsene i Danmark, i forhold til af- og påmønstring af søfolk i danske havne og danske farvande. Rigspolitiet sendte hurtigt listerne i høring hos Politikredsene, og har 22. januar 2016 sendt os opdaterede kontaktlister. Skibsmæglerforeningens medlemmer kan finde kontaktlisterne i vor Dropbox eller ved henvendelse…