New ConTex – ugentlig rapport om T/C rater for containerskibe

Skibsmæglerforeningens tyske søsterorganisation, VHSS i Hamborg, udgiver på ugeplan deres såkaldte “New Contex”, og vi er glade for at kunne videreformidle denne information til vore medlemmer. New Contex beskriver udviklingen i time charter raterne for containerskibe. Rapporterne findes i Skibsmæglerforeningens Dropbox i biblioteket Vidensdeling/FONASBA-ECASBA/New Contex. Man kan også kontakte info@shipbrokers.dk, for at få tilsendt rapporterne.  

Total lukning af Limfjordsbroen i efteråret 2016

På baggrund af en høring om lukning af sejlads igennem sejlrenden ved Limfjordsbroen, hvor til Skibsmæglerforeningen har afgivet høringsvar, har Søfartsstyrelsen givet Banedanmark tilladelse til at lukke for sejladslads i perioden 20. september 2016 til 24. oktober 2016. I brevet oplyser Søfartsstyrelsen endvidere, at man i denne periode vil sikre sejlads til havnene i Limfjorden…

Skibsmæglerforeningen på Facebook

Skibsmæglerforeningen har etableret en profil på Facebook, særligt med henblik på, at kunne kommunikere om uddannelse og hvorledes man får sig en karriere i shippingindustrien i Danmark. Shipping er en global 24/7/365 industri og rummer muligheder for internationale relationer i arbejdet. Skibsmæglerforeningen ønsker at møde de unge mennesker tidligt i deres valg af uddannelse, for…

SafeSeaNet V3 – Udløb af Password uden varsel!

Marinestaben har gjort os opmærksom på problematikken omkring Password til SSN V3, der uden varsel udløber efter 3 måneder. Marinestaben har endnu ikke en automatisk påmindelse på plads, og indtil denne funktion er udviklet, vil Skibsmæglerforeningen løbende sende påmindelse om Password til SSN V3.    I opfordres derfor til at vurdere hvor lang til jeres nuværende…

Erhvervsskolereformen er trådt i kraft 01-08-2015

Erhvervsskolereformen er trådt i kraft 01-08-2015, og de nye regler betyder bl.a. at ansættelse af shippingelever med HHX (Højere Handelseksamen, red.) fra 01-08-2015 kræver, at eleven først gennemfører og består en Grundfagprøve på 5 ugers varighed. Ellers vil shippingeleven med HHX baggrund ikke kunne optages på Hovedforløbet, og vil altså derfor ikke kunne påbegynde sin…

Nye instruktioner til SafeSeaNet V3 i Dropbox

Vi har tilføjet tre nye pdf dokumenter i Dropbox biblioteket under Vidensdeling/Erhvervspolitik/SafeSeaNet V3: Trinvis gennemgang af en indberetning ver. 1 TIPS & TRICKS ver. 1 Trinvis gennemgang med tips og tricks – sammenskrevet dokument Ifølge Marinestaben, er Tips og tricks dokumentet et levende dokument og Skibsmæglerforeningens medlemmer er velkomne til at bidrage – dokumentet er under alle…

SafeSeaNet V3 – LOCODE for havnene

Sekretariatet har modtaget spørgsmål omkring havnekoder, og at man har svært ved at finde koderne for de 10 sidste havne. Marinestaben henviser til nedenstående, såkaldte LOCODE: +++ LOCODE liste: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location eller IMO GISIS databasen har også LOCODES. I vores felter er det muligt både at begynde og skrive LOCODE og så søger den ind på…

Passager- og besætningslister – Krydstogtskibe!

Et medlem af Skibsmæglerforeningen har oplyst, at de er blevet informeret af politiet om, at krydstogtskibe skal behandles efter den gamle metode, i henhold til de ilandsætningstilladelser der er udstedt af Justitsministeriet inden sæsonen. Skibsmæglerforeningens medlemmer bedes venligst kontakte Sekretariatet såfremt dette giver anledning til spørgsmål.