Danmarks Skibsmæglerforening blev til Danske Shipping- og Havnevirksomheder ved nytårsskiftet!

Ved nytårstid den 1. januar 2020 lagde Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) fra land med base i Industriens Hus i København. Efter en succesfuld proces igennem efteråret 2019 besluttede generalforsamlingerne for Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder at fusionere de to foreninger til én nye brancheforening i DI Transport branchefællesskabet. Derved øges antallet af medlemmer attraktivt…

God dialog mellem Toldstyrelsen og erhvervslivet sikrer IT-følgegrupper

Danmarks Skibsmæglerforening, har sammen med vore samarbejdspartnere, bl.a. haft fokus på dialog med Toldstyrelsen omkring IT-følgegrupper. Dette som et led i opstarten af implementeringen af de nye digitale toldsystemer i den nye EU Toldkodeks (EUTK). Således er vi nu glade for at Toldstyrelsen har inviteret til et første orienteringsmøde den 21. januar 2020, hvor fokus…

Danmarks Skibsmæglerforening skriver historie – ny markant, maritim brancheforening

Dannelsen af Danske Shipping- og Havnevirksomheder er nu en realitet. Det står klart efter de to brancheforeninger, Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder, på deres respektive generalforsamlinger torsdag den 26. september enstemmigt har besluttet at lægge sig sammen. Sammenlægningen kommer til at træde i kraft den 1. januar 2020. Danske Shipping- og Havnevirksomheder kommer til at…

Skibsmæglerforeningen ønsker den nye regering velkommen

Danmarks Skibsmæglerforening ønsker den nye regering velkommen. Vore medlemmer findes i alle egne af Det Blå Danmark, og vi arbejder til stadighed for vore medlemmers erhvervspolitiske interesser i samarbejde med det politiske miljø, det øvrige erhvervsliv og myndighederne. Danmarks Skibsmæglerforenings ønsker til den nye regering er beskrevet i det pressenotat vi udsendte før Folketingsvalget, som…

DanPilot med ændringer til varsel ved indgående havnelodsninger

Danmarks Skibsmæglerforening har erfaret, at DanPilot har udsendt ændringer til betingelserne for indgående havnelodsninger. Således oplyser DanPilot i en e-mail på engelsk til sine kunder, at det meget diskuterede “On-Call Fee” påføres ved ændringer fra 12 timer før tidspunktet for ETA. Det har hidtil været mindst 24 timer, og må derfor opfattes som en forbedring.   Danmarks Skibsmæglerforenings…

FONASBA havde 50 års jubilæum

FONASBA, som er en forkortelse for The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents, har formelt tirsdag den 23. april 2019 sit 50 års jubilæum. Dette har FONASBA markeret med en pressemeddelelse, der kan læses eller downloades via Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. FONASBA fejrer senere på året sit 50 års jubilæum ved det kommende FONASBA…