Krav om licens ved import af visse aluminiumsprodukter

Sekretariatet har erfaret, at Erhvervsstyrelsen har meddelt, at EU med virkning fra den 27. april 2018 indførte krav om importlicens for import af visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU. I denne forbindelse skal man forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder. Ifølge Erhvervsstyrelsen vil EU gerne have overblik…

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører retter henvendelse til Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører…

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører retter henvendelse til Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)

Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Speditører har haft fortræde hos UNU om forlængelse af dispensationen til optagelse af gymnasialt uddannede på 2 årige praktikaftaler, og har efterfølgende afholdt en række politiske møder med erhvervsuddannelsesordførerne fra (DF), (V), og (S). Som en formel afrunding på den foreløbige politiske proces, har de to brancheforeninger for shippingvirksomheder og speditører…

Isberedskabet

Såfremt at isberedskabet i de tre danske indsatsområder træder i kraft, bør man orientere sig grundigt på Marinestabens website for området. https://www2.forsvaret.dk/omos/organisation/sovarnet/organisation/marinestaben/istjenesten/Pages/Isbrydning.aspx Derved finder man iskort, priser, bestilling samt øvrig relevant information. Man er altid velkommen til at kontakte Jens Hulgaard hos Marinestaben, hvortil alle bestillingerne sendes, og kontaktdetaljerne findes også i ovenstående link. Man skal bl.a. være opmærksom på, at…

Regeringens nye Vækstplan for Det Blå Danmark frem mod 2025

Regeringen, ved Erhvervsminister Brian Mikkelsen, lancerede den 22-01-2018 den nye Vækstplanen for Det Blå Danmark ovenpå Vækstteamets anbefalinger  fra april 2017. Vækstplanens fokusområder er omkring Rammevilkår, Digitalisering, Uddannelse og Forskning, og vi har indsat Dropbox Business links til Vækstplanen og et medfølgende Notat fra Erhvervsministeriet. Planen sigter mod 2025, og så er det op til politikerne at udmønte Vækstplanens forslag i egentlig…

Ændret tidsplan for gennemførelse af servicetjek for lodsloven

Søfartsstyrelsen har i et brev til interessenterne for lodsområdet i Danmark, herunder Danmarks Skibsmæglerforening og vor lodsarbejdsgruppe, informeret om, at man har udsat servicetjekket af Lodsloven. Oprindeligt var det planen, at servicetjekket skulle være afsluttet i 2018, men dette kan nu først afsluttes i 2019. Ifølge brevet fra Søfartsstyrelsen, pågår der et analysearbejde med en…

Praktikplads-AUB – link til ca. beregning af elevantal

Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag har udsendt informationsbrev samt e-pjece om “Praktikplads-AUB”, som er en konsekvens af den seneste Tre-Parts aftale om flere erhvervsuddannede. Der henvises til dette indsatte link til Virk.dk websitet, hvor man skulle kunne beregne et ca. tal for det antal af elever man skal have ansat for at opfylde virksomhedens kvote. Virksomhederne modtager til april 2018…