Den Danske Maritime Fond støtter Diplomuddannelsen i shipping på EASV

Den Danske Maritime Fond (DDMF) stiller ikke mindre end DKK 25.000.000 til rådighed til uddannelser i Det Blå Danmark, se DDMF’s pressemeddelelse i dette link til Dropbox Business.  Det var Danmarks Skibsmæglerforenings (DS) fortjeneste, at Diplomuddannelsen i Shipping på Erhvervsakademi Sydvest (EASV) kunne blive en realitet med brugen af undervisningsmateriale fra Institute of Chartered Shipbrokers i London. Dette var også en motiverende…

DanPilot har udsendt sine 2018 takster for havnelodsninger

Skibsmæglerforeningens lods-arbejdsgruppe, havde onsdag den 29-11-2017 møde med DanPilot i Amaliegade 33b. Formålet med mødet var, at DanPilot fik lejlighed til at forklare DanPilot’s 2018 takster for havnelodsninger. Mødet gav anledning til en række spørgsmål, f.eks. omkring omkostnings-strukturen ved den nye organisering af DanPilot’s lodser i Danmark. Her blev der diskuteret regionale forhold omkring (Limfjorden),…

Nu tilbyder Rybners online fagprøver til gymnasialt uddannede

Vi har modtaget nedenstående information fra Rybners Handelsskole vi har indsat i citat. Informationen handler om, at Rybners nu tilbyder online fagprøver til de gymnasialt uddannede, som de gymnasialt uddannede skal bestå, for at kunne optages på shippinguddannelsens hovedforløb på Rybners, som shippingelev i en virksomhed. Man bedes kontakte praktikantkonsulent Christina Klingenberg hos Rybners på telefon 7613 3325 eller…

Det Blå Vækstteam har præsenteret sin rapport og anbefalinger

Det Blå Vækstteam har færdiggjort sin rapport til regeringen, med en række anbefalinger til en fortsat styrkelse af Det Blå Danmark, som vor branche er en aktiv del af. Skibsmæglerforeningen har deltaget i dialogmøder med vækstteamet, og har givet vore input til fokusområder. For Skibsmæglerforeningen har det bl.a. handlet om fortsat fokus på rammebetingelser, uddannelse…

Spørgsmål til den nye EU-toldkodeks (UCC)?

SKAT har oprettet en særlig enhed, der skal stå for gennemførelsen af den nye EU-toldkodeks, herunder sørge for at rådgive om og udstede nye og “gamle” bevillinger. Kontakt venligst SKAT for at høre nærmere om jeres muligheder og behov. Telefon: 7222 1212 E-mail: Told-EUTK-Bevilling@skat.dk. SKAT har også et dedikeret website til mere information om EUTK…

SKAT nødprocedurer for olielaster

SKAT har oplyst om nødprocedure for olielaster uden for SKATs åbningstider. Der er nu blevet etableret en ny e-mail adresse toldekspeditionssted.danmark@skat.dk som kan benyttes i nødstilfælde med manglende tilgængelighed til SKATs toldsystem i tilfælde hvor Told ServiceDesk er lukket.