Tilladelse til periodevis spærring for skibspassager af Aggersundbroen i foråret og sommeren 2016

Skibsmæglerforeningen har modtaget nedenstående afgørelse fra Søfartsstyrelsen, og vi har indsat deres tekst: ” ” Cowi har, på vegne af Vejdirektoratet, i brev af 18. december 2015 ansøgt om tilladelse til at spærre gennemsejlingsfaget på Aggersundbroen fra solnedgang til solopgang i perioden mandag den 18. januar 2016 til fredag den 15. april 2016. Arbejderne, der…

Lodstakster for 2016 fra DanPilot

DanPilot har udsendt sine 2016 takster for havnelodsninger, og disse er udsendt af DanPilot direkte til sine kunder 22. december 2015. Et af Skibsmæglerforeningens medlemmer har sendt en kopi af DanPilot’s e-mail, og efterfølgende har Jesper Sebbelin talt med DanPilot. De bad os sende en e-mail med vore konkrete spørgsmål, og vi har hurtigt modtaget…

Seneste nyt om den nye EU-toldkodeks fra 1. maj 2016

Onsdag 21. oktober 2015 var der ekstraordinært møde i Toldkontaktudvalget, på anmodning af en lang række organisationer, herunder Skibsmæglerforeningen. Dette møde er blevet fulgt op af et ordinært møde i Toldkontaktudvalget 4. november 2015. I øjeblikket forhandles de såkaldte overgangsbestemmelser, og der er i denne forbindelse opstået tvivl om de operationelle konsekvenser for erhvervslivet. Det…

Nyt efter møde med myndighederne om SafeSeaNet V3

Skibsmæglerforeningens arbejdsgruppe for SafeSeaNet V3 (Anders C. Christensen/Shipping.dk – Palle Klug/Holship – Jan Merling/Schultz Shipping – Michael Christiansen/GAC Nordic – Jesper Sebbelin/Sekretariatet) deltog 12. november 2015 i et møde med myndighedernes styregruppe for SafeSeaNet V3. Organisationerne Danske Havne(DH), Rederiforeningen(DR) og Skibsmæglerforeningen(DS), havde alle taget repræsentanter fra medlemskredsen med sig til mødet. Ud over vor arbejdsgruppe,…

Bekendtgørelse om isafgift for 2016

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om beredskab for isbrydning, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 1122 af 4. december 2012, fastsættes:  § 1. Havne, der er beliggende indenfor Skagen og er indberetningspligtige til Danmarks Statistik, skal betale en årlig afgift (isafgift) som bidrag til…