Erhvervspolitik

Danmarks Skibsmæglerforenings fokusområder er Erhvervspolitik, Uddannelse, Medlemsservice og Kommunikation. Danmarks Skibsmæglerforening er høringsberettiget og vi deltager i en lang række udvalg og møder under Centraladministrationen og Regeringen.

Danmarks Skibsmæglerforenings medlemmer bidrager væsentligt til nationale og internationale transporter også via samtlige danske havne.

Danmarks Skibsmæglerforening samarbejder med alle relevante brancheorganisationer og samtlige danske havne.

Danmarks Skibsmæglerforening’s principielle holdning om samarbejde med havnene er, at havnene ikke skal konkurrere med private virksomheder men forvalte beliggenhedsmonopolet med omhu.